toetused

Projekti lühikirjeldus: OmaMökki 2019 messil osalemine.

Eesmärk: Välismessil osalemise kaudu uute kontaktide leidmine.

Tulemus: Tootevaliku tutvustamine.

Fondi nimetus: Välismessitoetus.

Toetuse summa: 6156 EUR

 

Toetuse summa: 6156 EUR